สื่อวีดีโอ (VDO)

 

📺 เรื่องพระเจ้า (ภาษาลื้อ)

 

📺 เรื่องพระเยซู

 

📺 ขับลื้อ

 

📺 คำพยาน

 

Comments are closed.

  • ข้อพระคัมภีร์วันนี้