📺 คำพยาน

 

1. คำพยาน พระเจ้าช่วยเหลือ

 

 

2. คำพยาน พระเจ้ารักษา  1

 

3. คำพยาน พระเจ้าปกป้อง

 

 

4. คำพยาน พระเจ้ารักษา 2

 

 

5. คำพยาน – มีสันติสุขในพระเจ้า ถึงแม้จะเดินไม่ได้

 

 

6. คำพยาน – พระเจ้าปกป้อง และรักษา

 

 

7. คำพยาน – มีความหวังในพระเจ้า

 

 

8. คำพยาน – พระเจ้าฟังคำอธิฐาน รักษาลูก สามีกลับใจมาเชื่อในพระเจ้า

 

 

9. คำพยาน – กลับใจ

 

 

10. คำพยาน – พระเจ้าปกป้อง

 

 

11. คำพยาน – พระเจ้ารักษา 3

 

 

12. คำพยาน – กลับใจ มีความหวังในพระเจ้า และพระเจ้ารักษาลูก

 

 

13. คำพยาน – กลับใจ

Comments are closed.

  • ข้อพระคัมภีร์วันนี้