🔊 สื่อ 12 ปันนา

1. บุตรน้อยหลงหาย

 

2. เดินตามพระเยซู

 

3. รับใช้ผู้อื่น

 

4. อธิษฐาน

 

5. การกดขี่ข่มเหง

 

6. การยกโทษ

 

7. การรักษาและการปลดปล่อย

 

8. คริสตจักรรวมตัวกัน

 

9. บัพติศมา

 

10. ศีลมหาสนิท

 

11. ของประทาน

 

12. พระมหาบัญชา

 

13. คริสจักร

 

Comments are closed.

  • ข้อพระคัมภีร์วันนี้