เรื่องการกดขี่ข่มเหง

 

29

เรื่องที่ 1  (ดาเนียล 3:1-30)

 

31

เรื่องที่ 2  (กิจการ 3:1-4:22)

 

32

เรื่องที่ 3  (กิจการ 5:17-42)

 

33

เรื่องที่ 4  (กิจการ 6:8-7:60)

 

34

เรื่องที่ 5  (กิจการ 12:1-24)

 

35

เรื่องที่ 6  (กิจการ 16:13-34)

 

36

เรื่องที่ 7  (ลูกา 23:33-56)

 

30

เรื่องที่ 8  (ดาเนียล 6:1-28)

 

Comments are closed.

  • ข้อพระคัมภีร์วันนี้