📺 ขับลื้อ

 

ขับเรื่องที่ 1 (พระเจ้า)

 

 

ขับเรื่องที่ 2 (พระคัมภีร์และวิญญาณ)

 

 

ขับเรื่องที่ 3 (การทรงสร้าง)

 

 

ขับเรื่องที่ 4 (มนุษย์)

 

 

ขับเรื่องที่ 5 (สวนเอเดน)

 

 

ขับเรื่องที่ 6 (ไม่เชื่อฟังพระเจ้า)

 

 

ขับเรื่องที่ 7 (คาอินกับอาเบล)

 

 

ขับเรื่องที่ 8 (น้ำท่วมโลก)

 

 

ขับเรื่องที่ 9 (หอบาเบล)

 

 

ขับเรื่องที่ 10 (บัญญัติ 10 ประการ)

 

 

ขับเรื่องที่ 11 (คำพยากรณ์)

 

 

ขับเรื่องที่ 12 (พระเยซูบังเกิด)

 

 

ขับเรื่องที่ 13 (พระเยซูมีอำนาจยกบาปกรรม)

 

 

ขับเรื่องที่ 14 (คนตาบอดมองเห็น)

 

 

ขับเรื่องที่ 15 (ห้ามลมพายุ)

 

 

ขับเรื่องที่ 16 (พระเยซูชนะผี)

 

 

ขับเรื่องที่ 17 (คนตายแล้วฟื้น)

 

 

ขับเรื่องที่ 18 (เศรษฐีและคนจน)

 

 

ขับเรื่องที่ 19 (พระเยซูถูกจับ)

 

 

ขับเรื่องที่ 20 (พระเยซูฟื้นขึ้นมา)

 

 

ขับเรื่องที่ 21 (พระวิญญาณบริสุทธิ์)

 

 

Comments are closed.

  • ข้อพระคัมภีร์วันนี้