ไฟล์ดาวน์โหลด ฯลฯ

⬇ เรื่องตามลำดับ

⬇ เรื่องชีวิตสาวก

⬇ เรื่องการกดขี่ข่มเหง

⬇ ข่าวประเสริฐ

⬇ สื่อ 12 ปันนา

⬇ สนทนาเกี่ยวกับความเชื่อ

⬇ ขับลื้อ

⬇ รายการอุ่นใจ เรื่องตามลำดับ (1-39)

⬇ รายการอุ่นใจ ชีวิตสาวก (1-66)

⬇ คำพยาน

 

Comments are closed.

  • ข้อพระคัมภีร์วันนี้